صفحه اصلي| اخبار| گزارش تصویری به سایت هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان مرکزی خوش آمدید
منو اصلی
اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 45617
 بازدید امروز : 28
 کل بازدید : 1427293
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/5313
عنوان

روستا های استان مرکزی

فهرست الفبایی نام روستاها

 • روستای آهو
 • روستای ایجان
 • روستای بهارستان
 • روستای جعفر آباد
 • روستای سرهرود
 • روستای سقرجوق‌
 • روستای سیاوشان‌
 • روستای صالح‌اباد
 • روستای فیض‌اباد
 • روستای کردیجان‌
 • روستای‌گرکان
 • روستای گلشن آباد
 • روستای محسن آباد
 • روستای مزرعه‌نو
 • روستای موسی‌اباد
 • روستای نادراباد
 • روستای آدشته‌
 • روستای آقداش‌
 • روستای آلودر
 • روستای ابراهیم‌اباد
 • روستای ارکوین‌
 • روستای استوه‌
 • روستای امان‌اباد
 • روستای امراباد
 • روستای اناج‌
 • روستای انجدان‌
 • روستای جاورسیان‌
 • روستای جیریا
 • روستای  چشمه‌پهن‌
 • روستای خانقاه‌علیا
 • روستای خرم‌اباد
 • روستای خیراباد
 • روستای داودآباد
 • روستای درمن‌
 • روستای ده‌چال‌
 • روستای ده‌سد
 • روستای ده‌شیرخان‌
 • روستای دیزاباد
 • روستای رازگردان‌
 • روستای رباط میل
 • روستای رودباران‌
 • روستای ساروق‌
 • روستای ساقی‌
 • روستای سوزان
 • روستای سیران‌
 • روستای شانق‌
 • روستای شهسواران‌
 • روستای ضامنجان‌
 • روستای طرلان‌
 • روستای طرمزد
 • روستای طور
 • روستای ط‌ورگیر
 • روستای عقیل‌اباد
 • روستای علی‌اباد
 • روستایعلیم‌اباد
 • روستای غینرجه‌
 • روستای فارسیجان‌
 • روستای فرک
 • روستای فوران‌
 • روستای قاسم‌اباد
 • روستای قاسم‌اباد
 • روستای قلعه نو
 • روستای کرکان‌
 • روستای کارچان‌
 • روستای کودزر
 • روستای گازران‌
 • روستای گوار
 • روستای گیلی‌
 • روستای مانیزان‌
 • روستای مرزیجران‌
 • روستای مست
 • روستای مشهدالکوبه‌
 • روستای مصلح‌اباد
 • روستای معصومیه‌
 • روستای ملک‌اباد
 • روستای موت‌ اباد
 • روستای مهراباد
 • روستای میچان‌
 • روستای نمک‌ کور
 • روستای نوده
 • روستای نورعین
 • روستای هزاوه‌
 • روستای آرزومند
 • روستای ابره‌در
 • روستای امیراباد
 • روستای بازرجان‌
 • روستای تبرته‌
 • روستای تلخاب‌
 • روستای جفتان‌
 • روستای جورقین‌
 • روستای چاقر
 • روستای خانک
 • روستای دستجان‌
 • روستای دلارام‌(طراران)
 • روستای زرجین‌
 • روستای زنگارک‌
 • روستای شتریه‌
 • روستای شهراب‌
 • روستای شیرین‌اباد
 • روستای عزالدین‌
 • روستای عزیزاباد
 • روستای غیاث‌اباد
 • روستای فرک
 • روستای فسنگان‌
 • روستای فشک
 • روستای قزلجه‌
 • روستای کهک
 • روستای کریان‌
 • روستای کودزر
 • روستای کهلوسفلی‌
 • روستای کهلوعلیا
 • روستای گزاوند
 • روستای ماستر
 • روستای مجدابادکهنه‌
 • روستای نقوسان‌
 • روستای واشقان‌
 • روستای آشمسیان‌
 • روستای آشناخور
 • روستای ازنوجان‌
 • روستای برفیان‌
 • روستای بلاورجان‌
 • روستای جلماجردجدید
 • روستای جوادیه‌
 • روستای چقاسیف‌الدین‌
 • روستای چهارچشمه‌
 • روستای چهارط‌اق‌
 • روستای حشمتیه‌
 • روستای خراوند
 • روستای خلیل‌اباد
 • روستای خوگان‌پائین‌
 • روستای دمنی‌
 • روستای دهنو
 • روستای رباط‌مراد
 • روستای ریحان‌سفلی‌
 • روستای سرکوبه‌
 • روستای سوک قزقان
 • روستای ط‌یب‌اباد
 • روستای فرفهان‌
 • روستای فرنق‌
 • روستای قره‌کهریز
 • روستای قلعه‌بابو
 • روستای قورچی باشی
 • روستای گلدشت‌
 • روستای لکان‌
 • روستای میشیجان‌علیا
 • روستای مینودشت‌
 • روستای وراباد
 • روستای ورچه‌
 • روستای خاوه‌
 • روستای دودهک
 • روستای راونج‌
 • روستای راوه‌
 • روستای رباط ترک[- 117k]
 • روستای سینقان
 • روستای قالهر
 • روستای مشهد اردهال
 • روستای واران‌
 • روستای وسقونقان‌
 • روستای هستیجان‌
 • روستای ازبیزان‌
 • روستای الویر
 • روستای پیک
 • روستای  چلسبان
 • روستای  حسین‌اباد
 • روستای  حکیم‌اباد
 • روستای خشکرود
 • روستای دوزج‌
 • روستای رازقان
 • روستای رحمت آباد
 • روستای صدراباد
 • روستای علی‌شار
 • روستای قاسم‌ابادعلیا
 • روستای کبودکمر
 • روستای مصرقان‌
 • روستای ورامه‌
 • روستای ورده‌
 • روستای ویدر
 • روستای آردمین‌
 • روستای آقچه قلعه
 • روستای آلوسجرد
 • روستای آوه‌
 • روستای احمداباد
 • روستای اندیس‌
 • روستای بادام‌چالق‌
 • روستای بالقلو
 • روستای بیوران‌
 • روستای جوشقان
 • روستای چمران
 • روستای دربند
 • روستای سامان‌
 • روستای ستق‌
 • روستای سقانلیق‌
 • روستای سنگک‌
 • روستای طرازناهید
 • روستای غازم‌اباد
 • روستای قلعه‌شیرخان‌
 • روستای مراغه‌
 • روستای مزلقان
 • روستای نورعلی‌بیک
 • روستای نیوشت‌
 • روستای هریسان‌
 • روستای یاتان‌
 • روستای یل‌اباد
 • روستای اسکان
 • روستای اکبراباد
 • روستای بازنه‌
 • روستای باغ‌برافتاب‌
 • روستای بصری‌
 • روستای پاکل‌
 • روستای تحت‌ محل‌
 • روستای تواندشتعلیا
 • روستای توره
 • روستای جلایر
 • روستای چنارستان
 • روستای روستای چناس‌
 • روستای چهارچریک‌
 • روستای حسین‌اباد
 • روستای حشیان‌
 • روستای حصار
 • روستای حصارمحمدیه‌
 • روستای خسبیجان
 • روستای ده‌کایید 
 • روستای ده‌کوثر
 • روستای زالیان‌
 • روستای سرچال‌
 • روستای سرسختی‌ بالا
 • روستای سرسختی‌پائین‌
 • روستای سورانه‌
 • روستای ظ‌هیراباداستانه‌
 • روستای عضدیه
 • روستای عنبرته‌
 • روستای غینر
 • روستای قاقان‌
 • روستای قدمگاه‌
 • قره‌بنیاد
 • روستای کرک
 • روستای کزاز
 • روستای گل‌زردعبدی‌
 • روستای گل‌زردقلعه‌
 • روستای لنجرود
 • روستای مالمیر
 • روستای موچان‌
 • روستای نوراباد
 • روستای نهرمیان‌
 • روستای واشه‌
 • روستای هفته‌
 • روستای هندودر
 • روستای اسفندان‌
 • روستای امامزاده‌عباس‌
 • روستای چلبی‌
 • روستای چهرقان‌
 • روستای خسروبیگ‌
 • روستای خمارباغی‌
 • خنجین‌
 • روستای رکین‌
 • روستای سلیم‌اباد
 • روستای سمقاور
 • روستای سوران‌
 • روستای سیجان‌
 • روستای طرلان‌
 • روستای فامرین
 • روستای کسراصف
 • روستای گورچان‌
 • روستای میدانک‌
 • روستای وفس‌
 • روستای یاسبلاغ‌
 • روستای باقراباد
 • روستای بزیجان‌
 • روستای خورهه‌
 • روستای گل‌چشمه‌بالا
 • روستای لریجان‌
 • روستای نخجیروان‌
 • روستای ورین بالا
 • روستای آمره
 • روستای حرآباد
 • روستای قرمزین
 • روستای خان آباد
 • روستای کردآباد

 

فهرست نام‌ها بر اساس تقسیمات کشوری

شهرستان آشتیان:

بخش مرکزی:

شهرستان اراک:

 • روستای امان اباد
 • روستای انجدان
 • روستای جمالکه
 • روستای حسن اباد
 • روستای رودباران
 • روستای زالو
 •  روستای ساق
 • روستای کاروانسرا
 • روستای گیلی
 • روستای انجیرک
 • روستای سواراباد
 • روستای کودرز

·          

 • روستای هزاوه
 • روستای داین
 • روستای مرزیجران
 • روستای مهراباد
 • روستای ساقی
 • روستای شمس اباد
 • روستای طرلان
 • روستای قزلیجه

 

·          

·          

 • روستای قلعه ارجناوند
 • روستای کلاغ نشین
 • روستای گمیز
 • روستای محمودیه
 • روستای سنقراباد
 • روستای فارسیجان
 • روستای کرکان پائین
 • روستای کرکان بالا
 • ناحیه صنعتی شهید فروزان
 • روستای بهادرستان
 • روستای ساروق
 • روستای طور
 •  روستای قطاراغاج سفلی
 • روستای جام اباد
 • روستای جیریا
 • روستای گاوجلو
 • روستای لنجاب سفلی

·          

 • روستای قانیاروق پائین
 • روستای قانیاروق بالا
 • روستای کله نمک کور
 • روستای نمک کور
 • روستای رباط میل
 •  روستای خانه میران
 • روستای ضامنجان
 • روستای عقیل اباد
 • روستای گردو
 • روستای گوار
 • روستای نظم اباد
 • روستای خورزن علیا

·          

 

 • روستای خرم اباد
 • روستای ساکی سفلی
 • روستای ساکی علیا
 • روستای علیماباد
 • روستای گل تپه
 • روستای ارکوین
 • روستای جمال اباد
 • روستای چنگزین
 • روستای دینه کبود
 • روستای شمس اباد
 •  روستای نورعین
 • روستای نیستان
 • روستای بان

[*قاسم اباد]

 

 • روستای چشمه پهن
 • روستای سیرکند
 • روستای علی اباد
 • روستای گوشه

·          

 

 • روستای خیراباد
 • روستای شانق
 • روستای میراباد
 • روستای علی اباد
 • روستای شهسواران
 • روستای عمراباد
 • روستای ابراهیم اباد
 • روستای چشمه خورزن
 • روستای سهل اباد

·          

 

 • روستای راهزان
 • روستای طرمزد
 • روستای گاوخانه
 • روستای مبارکاباد
 • روستای مرکز میوه وتره بار
 • روستای ازادمرزاباد
 • روستای گاودارئ منصور
 • روستای مراداباد
 • روستای مشهدمیقان
 • روستای میقان
 • روستای مزرعه پزشکی
 • روستای مرغداری اسدبیات
 • روستای کارگاه ریخته گری
 • روستای ایبک اباد
 • روستای سوسن اباد
 • روستای کوه مال
 • روستای محمدیه
 • روستای حراباد
 • روستای کمال ابادبالا
 • روستای کمال ابادپائین
 • روستای مصلح اباد
 • روستای ابراهیم اباد
 • روستای اسروان
 • روستای دهلق
 • روستای فتح اباد
 • روستای مسن اباد
 • روستای میچان
 • روستای نوازن
 • روستای وزیراباد
 • شهرک صنعتی ایبک اباد
 • روستای مشکان
 • روستای مشهدالکوبه

·          

 

 • روستای کارچان
 • روستای معصومیه
 • روستای قلعه نو
 • روستای حاجی اباد
 • روستای ملکاباد
 • روستای موت اباد
 • روستای احمداباد
 • روستای بغدادی
 • پادگان مالک اشتر
 • روستای چقا
 • روستای حسین اباد
 • روستای رسول اباد
 • روستای شهرجرد
 • روستای قلعه ازرج
 • روستای مهرعلیا
 • روستای کوره زار
 • روستای گوشه سفلی
 • گوشه علیا
 • روستای موک
 • روستای سهم اباد
 • روستای مانیزان
 • روستای كركان
 • روستای اناج
 • روستای سناورد
 • روستای عباس ابادموقوفه
 • روستای مهرسفلی

·          

 • روستای احمداباد
 • روستای قشلاق قطب اباد
 • روستای قشلاق گازران
 • روستای قمشلو
 • روستای گازران
 • روستای حاجی اباد
 • روستای دارانجیر
 • روستای سیردر
 • روستای قالیباف
 • روستای قزل قلعه
 • روستای قشلاق عباس اباد
 • روستای قشلاق عبدالکریم
 • روستای محمداباد
 • روستای جوشیروان
 • روستای ده نو
 • روستای شاوه
 • روستای بهارستان
 • روستای دیزاباد
 • روستای میثم اباد
 • روستای فاراب
 • روستای کرکانک
 • روستای غینرجه
 • روستای رازگردان
 • روستای قلیچ تپه

·          

 • روستای امامزاده دهچال
 • روستای حسین ابادموقوفه
 • روستای ده چال
 • روستای ابراهیم اباد
 • روستای ثمردشت
 • روستای علی اباد
 • روستای قلعه اسداباد
 • روستای کمراب
 • روستای گرماب
 • روستای چخماق تپه
 • روستای فوران
 • روستای مجیداباد
 • روستای پیازاباد
 • روستای قاسماباد
 • روستای نصیراباد
 • روستای چیزان
 • روستای خلوزین
 • روستای سیران
 • روستای وزوانق

·          

 • روستای استوه
 • روستای طورگیر
 • روستای قلعه عباس اباد
 • روستای چالاب سفلی
 • روستای چالاب علیا
 • روستای حسینیه
 • روستای شرشره
 • روستای شهید
 • روستای گذردر
 • روستای اقداش
 • روستای الودر
 • روستای صالحی
 • روستای کله بید
 • روستای یحیی اباد

·          

 • روستای ده سد
 • روستای ده شیرخان
 • روستای پلنگاب
 • روستای جاورسیان
 • روستای خانقاه علیا
 • روستای نوده
 • روستای ارجناوند
 • روستای ایجان
 • روستای قشلاق زیبا
 • روستای ادشته
 • روستای سوزان
 • روستای ایوندنو
 • روستای خارپهلو
 • روستای درمن
 • روستای ایوندبالا

شهرستان تفرش:

بخش مرکزی شهرستان تفرش:

بخش مرکزی شهرستان تفرش

ایران > استان مرکزی > شهرستان تفرش > بخش مرکزی

دهستان‌ها

روستاها

بازرجان

آسیاب جلال سفلی  • الویجان  • بازرجان  • بن درختان  • بن نسا  • بهاران  • دادغان  • دادمرز  • دربر  • دلارام  • دینگِرد  • زاغر  • زرجین  • سعیدیه  • شلانیور  • طاد  • عزالدین  • قزلجه  • قلعه عمران  • قلعه قدس  • قلعه منصوریه جدید  • کریان  • کهک  • کوکان  • کوهین  • گندم گوه  • مبارک‌آباد  • مزرعه مرغ مادر کشت و صنعت تفرش  • مشهد بارزجان  • معین‌آباد  • نقوسان  • وایمند

رودبار

احمدآباد  • احمدیه  • بکلیک  • ثمردشت  • جفتان  • جورقین  • حشه  • دیزک  • شولک  • طیرزآباد  • فرک  • فسنگان  • فلوجرد  • قره‌جاقیه  • قزلقاش  • قوشه‌خانی  • کهلو سفلی  • کهلو علیا  • کوره  • کوک سیگرد  • گزاوند  • گوجه‌گل  • محمدآباد  • نوبهار  • هفتان علیا  • هفتیان  • وسمق

خرازان

ابره‌در  • جلایر  • خانک  • خرازان  • دیزج  • سرآبادان  • فریسمانه  • کندج  • گزئین

کوه‌پناه

دارستان  • سربند  • سفیداب  • سفیدشبان  • شهراب  • قاسم‌آباد  • کشه  • کنگران

مرکز بخش: شهر تفرش

 

·          

شهرستان خمین:

·          

شهرستان دلیجان:

بخش مرکزی:


شهرستان زرندیه:

شهرستان ساوه:

بخش مرکزی:

دهستان‌های بخش نوبران:

شهرستان شازند:

نقطه شهری: شازند و آستانه

·          

شهرستان کمیجان:

شهرستان محلات: دهستان‌های بخش مرکزی:

 

منابع

 • بختیاری، سعید. اطلس گیتاشناسی استان‌های ایران. چاپ یکم، تهران: مؤسسه جغرافیایی و کارتوگرافی گیتاشناسی، ۱۳۸۳ خورشیدی، شابک: ‎۹۶۴-۳۴۲-۱۶۵-۱‏.
 • اطلاعات و آمار استانداری استان مرکزی و مخابرات استان مرکزی
 • نام روستاها از: درگاه ملی آمار
 

استان مرکزی

مرکز

اراک

شهرستان‌ها

آشتیان | اراک | تفرش | خمین | خُنداب | دلیجان | زرندیه | ساوه | شازند | کمیجان | محلات

شهرها

اراک | آستانه | آشتیان | پرندک | تفرش | توره | خمین | خنداب | داودآباد | دلیجان | رازقان | زاویه | ساوه | سنجان | شازند | غرق‌آباد | فرمهین | قورچی‌باشی | کرهرود | کمیجان | مأمونیه | محلات | میلاجرد | نراق | نوبران | نیم‌ور | هندودر 

نقاط دیدنی

آتشکده خورهه | آرامگاه پرفسور حسابی | بازار اراک | گلستان‌های محلات | تپه تاریخی آوه | حمام چهار فصل | خانه خمینی | روستای هزاوه | سد پانزده خرداد | سراب عمارت | غار چال‌نخجیر | غار آزادخان | قلعه مستوفی‌الممالک | کاروانسرای دودهک | مجموعه تاریخی نراق | مدرسه سپهدار | مسجد شش‌ناوه | یخچال مهدی‌آبادمناظرطبیعی روستای کسرآصف

عنوان

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]