صفحه اصلي| اخبار| گزارش تصویری به سایت هیات ورزش روستایی و بازی های بومی محلی استان مرکزی خوش آمدید
منو اصلی
اوقات شرعی
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 4377
 بازدید امروز : 41
 کل بازدید : 1410407
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0/3281
عنوان

روستا های بالای ١٠٠٠ نفر
رديف   استان شهرستان بخش دهستان آبادي مرد زن جمعيت 
1 مركزئ اراك خنداب جاورسيان جاورسيان 2,368 2,218 4,586
2 مركزئ اراك مركزئ معصوميه كارچان 1,885 1,757 3,642
3 مركزئ اراك مركزئ اميريه مرزيجران 1,572 1,509 3,081
4 مركزئ اراك مركزئ ساروق جيريا 1,403 1,438 2,841
5 مركزئ اراك مركزئ معصوميه پادگان مالك اشتر 2,590 108 2,698
6 مركزئ اراك مركزئ سده گوار 1,252 1,430 2,682
7 مركزئ اراك خنداب سنگ سفيد اقداش 1,269 1,266 2,535
8 مركزئ اراك مركزئ معصوميه ملكاباد 1,231 1,211 2,442
9 مركزئ اراك خنداب اناج مهرسفلي 1,198 1,234 2,432
10 مركزئ اراك خنداب سنگ سفيد استوه 1,184 1,179 2,363
11 مركزئ اراك مركزئ مشك آباد خيراباد 1,194 1,118 2,312
12 مركزئ اراك مركزئ ساروق ساروق 1,170 1,113 2,283
13 مركزئ اراك مركزئ معصوميه معصوميه 1,054 1,047 2,101
14 مركزئ اراك مركزئ داودآباد ده نمك 935 1,060 1,995
15 مركزئ اراك مركزئ امان آباد امان اباد 986 940 1,926
16 مركزئ اراك مركزئ مشك آباد ابراهيم اباد 895 895 1,790
17 مركزئ اراك مركزئ مشهدميقان مشهدالكوبه 830 828 1,658
18 مركزئ اراك مركزئ سده ضامن جان 800 834 1,634
19 مركزئ اراك مركزئ اميريه هزاوه 828 759 1,587
20 مركزئ اراك خنداب دهچال فوران 820 753 1,573
21 مركزئ اراك مركزئ سده عقيل اباد 748 823 1,571
22 مركزئ اراك خنداب خنداب گازران 754 753 1,507
23 مركزئ اراك خنداب اناج اناج 729 735 1,464
24 مركزئ اراك خنداب اناج مهرعليا 742 707 1,449
25 مركزئ اراك خنداب اناج كركان 699 738 1,437
26 مركزئ اراك خنداب دهچال قاسماباد 731 667 1,398
27 مركزئ اراك خنداب خنداب ديزاباد 668 710 1,378
28 مركزئ اراك خنداب جاورسيان ايجان 551 732 1,283
29 مركزئ اراك خنداب اناج مانيزان 649 616 1,265
30 مركزئ اراك خنداب جاورسيان درمن 584 654 1,238
31 مركزئ اراك خنداب خنداب جوشيروان 583 593 1,176
32 مركزئ اراك خنداب جاورسيان ادشته 580 523 1,103
33 مركزئ اراك خنداب دهچال ده چال 544 519 1,063
34 مركزئ اراك خنداب جاورسيان ده شيرخان 532 502 1,034
35 مركزئ اراك مركزئ شمس آباد قاسماباد 490 531 1,021
36 مركزئ تفرش فراهان فشك تلخ اب 1,530 1,570 3,100
37 مركزئ تفرش فراهان فرمهين غياث اباد 652 681 1,333
38 مركزئ تفرش فراهان فرمهين دستجان 652 634 1,286
39 مركزئ تفرش فراهان فشك فشك 578 658 1,236
40 مركزئ تفرش فراهان فرمهين تبرته 533 531 1,064
41 مركزئ خمين مركزئ صالحان گلدشت 1,118 1,124 2,242
42 مركزئ خمين مركزئ گله زن رباطمراد 829 913 1,742
43 مركزئ خمين مركزئ رستاق فرنق 755 783 1,538
44 مركزئ خمين مركزئ آشناخور دهنو 568 641 1,209
45 مركزئ دليجان مركزئ دودهك راوه 742 768 1,510
46 مركزئ زرنديه مركزئ خشك رود خشكرود 3,576 2,543 6,119
47 مركزئ زرنديه مركزئ خشك رود حسين اباد 840 848 1,688
48 مركزئ زرنديه خرقان عليشار علي شار 849 829 1,678
49 مركزئ زرنديه مركزئ حكيم آباد صدراباد 637 665 1,302
50 مركزئ زرنديه مركزئ حكيم آباد حكيماباد 624 604 1,228
51 مركزئ زرنديه مركزئ حكيم آباد تقليداباد 515 508 1,023
52 مركزئ ساوه مركزئ نورعلي بيك يل اباد 1,997 1,842 3,839
53 مركزئ ساوه مركزئ طرازناهيد اردوگاه افغاني 1,981 1,748 3,729
54 مركزئ ساوه مركزئ قره چائ اوه 1,815 1,754 3,569
55 مركزئ ساوه مركزئ طرازناهيد شهرصنعتي كاوه 1,375 1,179 2,554
56 مركزئ ساوه مركزئ طرازناهيد طرازناهيد 1,193 1,198 2,391
57 مركزئ ساوه مركزئ نورعلي بيك الوسجرد 835 759 1,594
58 مركزئ ساوه نوبران بيات ستق 765 723 1,488
59 مركزئ ساوه مركزئ نورعلي بيك نورعلي بيك 753 646 1,399
60 مركزئ ساوه نوبران آق كهريز بالقلو 680 651 1,331
61 مركزئ ساوه مركزئ نورعلي بيك قردين 578 514 1,092
62 مركزئ ساوه مركزئ طرازناهيد باغ شيخ 503 499 1,002
63 مركزئ شازند زاليان پل دوآب مهاجران 5,698 5,415 11,113
64 مركزئ شازند مركزئ قره كهريز بازنه 2,048 1,974 4,022
65 مركزئ شازند زاليان پل دوآب حصار 1,358 1,367 2,725
66 مركزئ شازند مركزئ قره كهريز هفته 1,314 1,373 2,687
67 مركزئ شازند زاليان پل دوآب كزاز 1,048 1,100 2,148
68 مركزئ شازند زاليان پل دوآب لنجرود 1,066 1,029 2,095
69 مركزئ شازند مركزئ قره كهريز قدمگاه 1,020 992 2,012
70 مركزئ شازند مركزئ قره كهريز غينر 892 929 1,821
71 مركزئ شازند مركزئ قره كهريز اكبراباد 861 833 1,694
72 مركزئ شازند زاليان نهرميان نهرميان 814 836 1,650
73 مركزئ شازند مركزئ قره كهريز باغ برافتاب 763 793 1,556
74 مركزئ شازند زاليان نهرميان جلاير 677 682 1,359
75 مركزئ شازند مركزئ آستانه قلعه اقاحميد 590 654 1,244
76 مركزئ شازند مركزئ قره كهريز سرسختي پائين 601 569 1,170
77 مركزئ شازند مركزئ قره كهريز حصارمحمديه 475 686 1,161
78 مركزئ شازند زاليان پل دوآب فر 494 548 1,042
79 مركزئ شازند زاليان پل دوآب بصري 513 521 1,034
80 مركزئ شازند مركزئ آستانه ظهيراباداستانه 443 558 1,001
81 مركزئ شازند مركزئ قره كهريز واشه 494 506 1,000
82 مركزئ كميجان مركزئ خنجين خنجين 1,540 1,429 2,969
83 مركزئ كميجان مركزئ خنجين سمقاور 912 1,007 1,919
84 مركزئ كميجان ميلاجرد خسروبيك خسروبيگ 935 979 1,914
85 مركزئ كميجان مركزئ اسفندان وفس 701 906 1,607
86 مركزئ كميجان ميلاجرد خسروبيك چهرقان 794 786 1,580
87 مركزئ كميجان مركزئ اسفندان اسفندان 688 706 1,394
88 مركزئ كميجان مركزئ اسفندان چلبي 515 567 1,082
89 مركزئ كميجان مركزئ خنجين سليماباد 506 514 1,020
  90  مركزئ محلات مركزئ باقرآباد باقراباد 695 671 1,366
عنوان

ورود
نام کاربری :   
کلمه عبور :   
 
متن تصویر:
[عضویت]